Bu mağaza, bazı özelliklerin düzgün çalışması için javascript'in etkinleştirilmesini gerektiriyor.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. Bu sözleşme, aşağıda detayları verilen alıcı tarafından işletilen st-pia.com çevrimiçi satış sitesi üzerinden yapılan ürün ve hizmet satışları ile ilgili olarak, tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve kanunları, Tüketicinin Korunması Hakkında 6502 Sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda belirler. Ürünlerin alıcının teslimat adresine teslimi de dâhildir.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler hakkında tüm ön bilgileri öğrenmiş ve "cayma hakkı"nı da içeren bu bilgileri elektronik olarak onaylamış ve bu sözleşme hükümleri doğrultusunda mal veya hizmet siparişi vermiş olduğunu kabul ve beyan eder. st-pia.com ödeme sayfasındaki ön bilgiler ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Gönüllü Bes Tekstil Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres: Halaskargazi Mahallesi, Süleyman Nazif Sk. Sedef Apartmanı No: 28-32A, 34371 Şişli/İstanbul
E-posta: info@st-pia.com
Telefon: 0533 451 01 39
Web Sitesi: www.st-pia.com

1.4. ALICI BİLGİLERİ (sipariş sırasında doldurulacak) Teslim Alan Kişi : Teslimat Adresi : Telefon : Faks : E-posta/Kullanıcı Adı:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. Bu sözleşme, ALICI'nın st-pia.com üzerindeki siparişi tamamlandığı tarih itibariyle taraflarca kabul edilmiş ve bir kopyası ALICI'nın e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME ÜRÜNLERİ VE HİZMETLERİ

3.1. ALICI tarafından sipariş edilen ürünlerin ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil nakit satış tutarları ve miktar bilgileri ödeme öncesinde belirtilmiştir. Ön ödeme tablosunda belirtilen tüm ürünler bundan böyle ÜRÜN olarak adlandırılacaktır.

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMİ

4.1. ÜRÜN, en geç 7 gün içinde, faturalı ve hasarsız olarak, WEBSİTE'de ALICI tarafından belirtilen teslimat adresine veya belirtilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir; bu süre zorunlu hallerde uzatılabilir.

4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekse, teslim almayı kabul etmeyen kişi/kuruluş nedeniyle SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve kargo kaynaklı bir sorun görürse ÜRÜN'ü kabul etmemek ve kargo şirketi yetkilisine bir rapor tutturmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, SATICI sorumluluk kabul etmez.

4.4. Nakliye ve gümrük maliyetleri ürün fiyatlarına dahil değildir. Tüm nakliye ve gümrük maliyetleri ALICI'nın sorumluluğundadır.

MADDE 5 - ÖDEME YÖNTEMİ

5.1. ALICI, ileri satışların yalnızca Bankalara ait kredi kartları ile yapıldığını, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi bilgilerini ayrıca bankadan teyit edeceğini, mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda Banka ile alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesinde faiz ve temerrüt faizi hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finans kuruluşları tarafından sağlanan taksitli ödeme imkanları doğrudan söz konusu kurum tarafından sağlanan bir kredi ve/veya taksit ödeme imkanıdır; SATICI'nın fiyatı tamamen tahsil edilen bu çerçevedeki ÜRÜN satışları, taraflar için taksitli satışlar olarak değerlendirilmez, nakit satışlar olarak kabul edilir. Kanun tarafından taksitli satışlar olarak kabul edilen durumlarda SATICI'nın yasal hakları (sözleşmeyi feshetme hakkı ve/veya taksitlerden birinin ödenmemesi durumunda kalan borcun temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep etme hakkı dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın ödeme temerrüde düştüğü durumlarda aylık %5 oranında temerrüt faizi uygulanır.

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, İNTERNET sitesinde sergilenen ürünlerin temel özelliklerini, satış fiyatını ve ödeme yöntemini okuduğunu ve öğrendiğini, teslimat hakkında ön bilgileri aldığını ve satış için gerekli onayı elektronik ortamda verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik olarak onaylayarak, mesafeli sözleşmelerin sonuçlandırılmasından önce, SATICI tarafından Tüketiciye verilecek adresin, sipariş edilen ürünlerin temel özelliklerinin, vergiler dahil ürün fiyatlarının ve ödeme ile teslimat bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit eder.

6.3. SATICI, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, sözleşmeye konu ürünü sağlam, eksiksiz ve uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

6.4. SATICI, sözleşmesel ifa yükümlülüğü sona ermeden önce, alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, siparişe konu ürün veya hizmetin temin edilmesinin imkansız hale gelmesi durumunda, sözleşmesel ifa yükümlülüğü sona ermeden önce bu durumu tüketiciye bildirir ve alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Sözleşmeye konu ürünün teslimi için, bu sözleşmenin imzalı bir kopyası SATICI'ya teslim edilmeli ve ALICI tarafından tercih edilen ödeme şekliyle fiyatı ödenmelidir. Ürün fiyatı herhangi bir nedenle ödenmezse veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünü teslim etme yükümlülüğünden muaf tutulur.

6.7. Ürün teslim edildikten sonra, kredi kartı işleminin yapıldığı banka/finans kuruluşu herhangi bir nedenle ürünün fiyatını SATICI'ya ödemezse, SATICI'nın takip dahil olmak üzere diğer tüm sözleşmesel hakları saklıdır.

6.8. Ürün, normal satış koşullarından farklı olağanüstü durumlar (hava direnci, deprem, sel, yangın gibi) nedeniyle 7 gün içinde teslim edilemezse ve gecikme 7 günü aşarsa, SATICI ALICI'ya teslimat hakkında bilgi verir. Bu durumda, ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün fiyatı tahsil edilmişse, iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ödemelerinde iade, ALICI'nın kredi kartına iade yoluyla yapılır.

6.9. Ödeme kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapıldıysa, ALICI, kartın kendisinin rızası dışında ve yasa dışı olarak kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptalini talep edebilir. Bu durumda, kartı veren kuruluş itirazın bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI'ya iade eder.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. Sipariş edilen ürünler için cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 8 - İADE HAKKI

8.1. Gıda ürünlerimiz bozulabilir ürünler kapsamında olduğu için iade edilemez.

MADDE 9 - DELİL SÖZLEŞMESİ VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. SATICI kayıtları (bilgisayar ses kayıtları gibi manyetik medyada kayıtlar dahil) bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümünde kesin delil teşkil eder; Tüketici Hakem Heyetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar yetkilidir ve bu değeri aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri, Alıcı ve Satıcı arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde yetkilidir.

9.2. ALICI, bu sözleşmede ve onun ayrılmaz bir parçası olan sipariş formunda yazılı tüm şartları ve açıklamaları okuduğunu, aldığını, incelediğini ve tüm satış şartlarını ve diğer tüm ön bilgileri kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

SORUMLULUK SINIRLAMASI

SATICI, satın alınan ürünün ithal edildiği ülkedeki gümrük kurallarından kaynaklanan gecikmelerden sorumlu değildir. SATICI, SATIN ALINAN ÜRÜNLERİN TİCARETİNE UYGUNLUĞU, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU YA DA GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞI GARANTİSİNİ VERMEZ. SATICI, BURADA BELİRTİLENLER HARİCİNDE HİÇBİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VERMEZ. BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SATICI'NIN TOPLAM SORUMLULUĞU, KENDİSİNE ÖDENEN TUTARDAN FAZLA OLAMAZ.